Zobacz w czym możemy Ci pomóc

więcej

Poradnia Leczenia Uzależnień

93-133 Łódź, ul. Kilińskiego 232

tel. 42 684 08 13

Poradnia Leczenia Uzależnień realizuje świadczenia zdrowotne w trybie ambulatoryjnym. Zakres działania Poradni obejmuje realizację programów psychoterapii dla osób uzależnionych od: alkoholu, alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, od hazardu oraz dla osób pijących szkodliwie.

Terapia odbywa się w oparciu o model:

• abstynencyjny
• redukcji szkód w przebiegu uzależnienia od alkoholu Celem terapii jest wówczas zmniejszenie szkodliwości używania substancji psychoaktywnych oraz innych zachowań ryzykownych. Oferta ta kierowana jest do pacjentów, którzy w chwili podjęcia leczenia nie decydują się na całkowite zaprzestanie używania substancji psychoaktywnych a jedynie na ograniczenie ich przyjmowania. Ten model leczenia realizowany jest w ramach psychoterapii indywidualnej, po wcześniejszej konsultacji.

W ramach terapii oferujemy sesje indywidualne i grupowe.

W Poradni świadczona jest również pomoc dla rodzin osób uzależnionych.
Terapia jest realizowana przez psychologów i specjalistów psychoterapii uzależnienia oraz współuzależnienia we współpracy z lekarzem psychiatrą.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

tel. 42 630 11 02

Przemoc domowa

tel. 800 112 800

Telefon Zaufania

tel. 19 288

Niciarniana 41
92-320 Łódź

mczp@mczp-lodz.pl www.chylinskilodz.pl

REJESTRACJA - INFORMACJA - ul. Niciarniana 41

tel. 42 676 16 61

REJESTRACJA - INFORMACJA - ul. Kilińskiego 232

tel. 42 684 08 13

SEKRETARIAT DYREKCJI

tel. 42 676 17 34

fax. 42 676 18 88