Drukuj
Kategoria: Przetargi

Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi informuje, że w wyniku postępowania na „Dostawę środków dezynfekcyjnych, opatrunkowych i sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Miejskiego Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi znak 3/2021”  do dnia 19.03.2021 wpłynęło 5 ofert. 3 oferty były niekompletne i nie były brane pod uwagę. Zgodnie  z kryterium oceny ofert (formularz ofertowy pkt IV ust. 5)   wybraliśmy ofertę SIS-MED Sp. z o.o.

Więcej informacji >>> https://www.nbip.pl/mopitu/?n_id=301