Drukuj
Kategoria: Przetargi

W dniu 27.04.2021 r. wpłynęło pytanie nr 1 do SWZ dotyczące postępowania p.n.:"Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej wraz z częścią kosztową oraz specyfikacjami wykonania i odbioru robót  dla zadania p.n.: "MOST - Mieszkanie, Opieka, Samodzielność,Terapia - budowa hostelu dla osób wykluczonych".

Więcej informacji >>> https://www.nbip.pl/mopitu/?n_id=305&id=34