Drukuj
Kategoria: Przetargi

Dotyczy otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „USŁUGI CAŁODOBOWEGO DOSTARCZANIA POSIŁKÓW DLA PACJENTÓW MCTiPZ”. Więcej na stronie BIP: https://www.nbip.pl/mopitu/?n_id=155&id=34