Drukuj
Kategoria: Przetargi

Łódź, 08 stycznia 2018 r.

Plan zamówień publicznych MCTiPZ na 2018 rok

Lp. Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia Tryb zamówienia Orientacyjna wartość zamówienia brutto Przewidywany termin wszczęcia postępowania (kwartalnie lub miesięcznie)
1. Dostawa leków, środków opatrunkowych i sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Działu Farmacji Miejskiego Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej w Łodzi Dostawa Przetarg nieograniczony 125 000,00 I kwartał 2018
2. Wykonanie konstrukcji dachu wraz z pokryciem oraz roboty ogólnobudowlane w ramach „Rozbudowa i przebudowa części hostelu pozostałej po rozbiórce w ramach adaptacji i remontu hostelu przy ul. Przybyszewskiego 253 na potrzeby Miejskiego Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej w Łodzi” Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 425 000,00 I kwartał 2018
3. Dostarczenie posiłków dla pacjentów MCTiPZ Dostawa Przetarg nieograniczony 315 000,00 IV kwartał 2018

sporządził: Andrzej Korasiewicz                                                                    ZATWIERDZIŁ:

                                                                                                            DYREKTOR MCTiPZ

                                                                                          Dr n. med. Krzysztof Kumański