Zobacz w czym możemy Ci pomóc

więcej

KLAUZULA INFORMACYJNA

Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi spełniając obowiązek informacyjny towarzyszący zbieraniu danych osobowych - art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuje że :


1.    Administratorem Danych Osobowych jest Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi, ul. Niciarniana 41, 92-320 Łódź, reprezentowane przez Dyrektora, tel.: 42 676 17 34, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
2.    Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawach przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
3.    Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Miejskim Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi.
4.    Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a - e oraz art. 9 ust. 2 lit. a - j ogólnego rozporządzenia.
5.    Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych będą osoby i podmioty upoważnione do przetwarzania danych osobowych w tym zakresie oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
6.    Przysługuje Pani / Panu prawo do  :
a.    dostępu do powierzonych danych osobowych,
b.    sprostowania powierzonych danych osobowych,
c.    usunięcia powierzonych danych osobowych,
d.    ograniczenia przetwarzania powierzonych danych,
e.    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania powierzonych danych,
f.    przenoszenia powierzonych danych,
g.    cofnięcia zgody powierzenia danych w dowolnym momencie,
h.    wniesienia skargi do organu nadzorczego.
7.    Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi nie będzie przekazywał zbieranych danych do państw trzecich.
8.    Administrator nie będzie przetwarzał danych osobowych w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
9.    Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018r., poz. 217 ze zm.), a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.
10.    Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

tel. 42 630 11 02

Przemoc domowa

tel. 800 112 800

Telefon Zaufania

tel. 19 288

Niciarniana 41
92-320 Łódź

mczp@mczp-lodz.pl www.chylinskilodz.pl

REJESTRACJA - INFORMACJA - ul. Niciarniana 41

tel. 42 676 16 61

tel. 42 684 08 13

SEKRETARIAT DYREKCJI

tel. 42 676 17 34

fax. 42 676 18 88