Zobacz w czym możemy Ci pomóc

więcej

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

tel. 42 630 11 02

Ośrodek Interwencji Kryzysowej to bezpłatna pomoc psychologiczna dla osób, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. W ramach pomocy udzielanej przez telefon świadczone są następujące rodzaje usług:

  1. Przekazywanie informacji oraz elementów edukacji;
  2. Wsparcie;
  3. Obniżenie napięcia, lęku i innych przykrych stanów emocjonalnych;
  4. Krótkie interwencje kryzysowe;

Głównym celem interwencji jest przywrócenie człowiekowi zdolności do skutecznego zmagania się z problemami, a jeśli to niezbędne wskazanie gdzie może dalszą pomoc psychologiczną uzyskać. Pomoc udzielana przez telefon nie służy natomiast systematycznej psychoterapii czy też do celów diagnostycznych.

Dla osób doświadczających głębokiego kryzysu istnieje także możliwość bezpośredniego kontaktu z terapeutami Ośrodka Interwencji Kryzysowej. 

Przemoc domowa

tel. 800 112 800 (bezpłatny, czynny całodobowo)

Pod numerem telefonu 800 112 800 oferujemy pomoc dla wszystkich osób, które doświadczają przemocy lub byli jej świadkami.

Udzielamy wsparcia psychologicznego oraz pomocy w znalezieniu właściwego rozwiązania. Możemy także wskazać odpowiednie miejsca i procedury, które mogą być niezbędne do przeciwdziałania przemocy. Rozmowy są prowadzone anonimowo przez telefon ale mogą także odbywać się w kontakcie bezpośrednim z psychologiem.

Problem przemocy najczęściej jest kojarzony tylko z przemocą fizyczną. Warto zaznaczyć, że przemocą jest także:

  • przemoc psychiczna (obrażanie, ośmieszanie, poniżanie, uporczywe krytykowanie, szantażowanie, pozbawianie kontaktu z bliskimi i.in.), 
  • przemoc fizyczna (bicie, popychanie, szarpanie, szczypanie, duszenie i.in), 
  • przemoc seksualna (zmuszanie do współżycia, dotykanie wbrew woli, gwałt i.in.), 
  • przemoc finansowa (uzależnianie od siebie finansowo drugiej osoby). 

Obserwowanie przemocy, w szczególności przez dzieci, jest także bardzo silnie obciążające emocjonalnie i często powoduje liczne konsekwencje psychiczne.

Telefon Zaufania

tel. 19 288

od poniedziałku do piątku w godzinach 20:00 - 8:00

w soboty, niedziele i święta całodobowo

Telefon Zaufania to anonimowa telefoniczna pomoc psychologiczna.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

tel. 42 630 11 02

Przemoc domowa

tel. 800 112 800

Telefon Zaufania

tel. 19 288

Niciarniana 41
92-320 Łódź

mczp@mczp-lodz.pl www.chylinskilodz.pl

REJESTRACJA - INFORMACJA - ul. Niciarniana 41

tel. 42 676 16 61

tel. 42 684 08 13

SEKRETARIAT DYREKCJI

tel. 42 676 17 34

fax. 42 676 18 88