Zobacz w czym możemy Ci pomóc

więcej

Poradnia Leczenia Uzależnień

92-320 Łódź, ul. Niciarniana 41

tel. 42 676 16 61

Poradnia Leczenia Uzależnień realizuje świadczenia zdrowotne w trybie ambulatoryjnym. Zakres działania Poradni obejmuje realizację programów psychoterapii dla osób uzależnionych od: alkoholu, alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, od hazardu oraz dla osób pijących szkodliwie. Oferujemy pomoc w oparciu o uznane techniki terapeutyczne oraz oddziaływania farmakologiczne wspomagające psychoterapię uzależnień.

W ramach terapii oferujemy sesje indywidualne i grupowe. Głównymi celami terapii jest m.in.:

  •  Nauka technik poznawczych i behawioralnych, które ułatwiają rozpoczęcie i utrzymanie abstynencji, w miejsce opierania się tylko na własnej silnej woli;
  • Nabycie świadomości swojego uzależnienia oraz przyczyn jego występowania;
  • Zmiana negatywnych stanów emocjonalnych, takich jak: złość, lęk, niskie poczucie własnej wartości często prowadzących do sięgania po środki psychoaktywne;
  •  Pomoc we wprowadzaniu zmian postrzegania siebie, swojego życia i budowania trzeźwego stylu życia;
  • Zapobieganie nawrotom uzależnienia.

W Poradni świadczona jest również pomoc dla rodzin osób uzależnionych. Program psychoterapeutyczny dla członków rodzin obejmuje psychoterapię: osób współuzależnionych, Dorosłych Dzieci Alkoholików, ofiar przemocy domowej.

Terapia jest prowadzona poprzez sesje indywidualne i grupowe. Naszym pacjentom oferujemy także behawioralną terapię par/małżeństw w przypadku trudności występujących w związku. Terapia jest realizowana przez psychologów i specjalistów psychoterapii uzależnienia oraz współuzależnienia we współpracy z lekarzem psychiatrą.

 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

tel. 42 630 11 02

Przemoc domowa

tel. 800 112 800

Telefon Zaufania

tel. 19 288

Niciarniana 41
92-320 Łódź

mczp@mczp-lodz.pl www.chylinskilodz.pl

REJESTRACJA - INFORMACJA - ul. Niciarniana 41

tel. 42 676 16 61

tel. 42 684 08 13

SEKRETARIAT DYREKCJI

tel. 42 676 17 34

fax. 42 676 18 88