Zobacz w czym możemy Ci pomóc

więcej

Poradnia Psychologiczna

92-320 Łódź, ul. Niciarniana 41

tel. 42 676 16 61

Poradnia Psychologiczna udziela świadczeń zdrowotnych osobom dorosłym, doświadczającym trudności i problemów życiowych oraz tych, które chcą przeżywać swoje życie w sposób bardziej świadomy i satysfakcjonujący.

Oferta obejmuje:

- konsultacje psychologiczne – jedno lub kilka spotkań, mających na celu wstępne określenie problemu i wskazanie sposobów pomocy;

- poradnictwo psychologiczne – kilka spotkań ukierunkowanych na rozwiązanie konkretnego problemu wynikającego z aktualnej sytuacji życiowej;

- psychoterapia indywidualna – regularne, trwające przez dłuższy czas spotkania z psychoterapeutą ukierunkowane na pomoc w pokonywaniu problemów mających dłuższą historię, których źródło tkwi w psychice pacjenta; sesje psychoterapeutyczne odbywają się z częstotliwością raz w tygodniu i prowadzone są w nurcie psychodynamicznym;

- psychoterapia par i małżeństw – wspólne spotkania psychoterapeuty z parą lub małżeństwem, których celem jest pomoc w przezwyciężeniu konfliktów i sytuacji kryzysowych

- diagnoza psychologiczna – celem jest rozpoznanie trudności w funkcjonowaniu psychologicznym oraz ich źródeł; przeprowadzana za pomocą metod psychologicznych: wywiad, obserwacja, testy psychologiczne.

POMOC W PORADNI PSYCHOLOGICZNEJ JEST BEZPŁATNA. NIE JEST WYMAGANE SKIEROWANIE.

Poradnia Psychologiczna zaprasza też na diagnozę psychologiczną

Diagnoza psychologiczna polega na opisie funkcjonowania człowieka oraz ustaleniu wskazówek do dalszego postępowania. Jej wyniki mogą stanowić pomoc w rozumieniu siebie, swojego postępowania, a także swoich trudności. Przedmiotem diagnozy psychologicznej może być funkcjonowanie jednostki w różnych obszarach.

W MCTiPZ wykonywana jest diagnoza:
- osobowości,
- intelektu,
- funkcji poznawczych.

Diagnoza psychologiczna przeprowadzana jest na podstawie wywiadu, obserwacji oraz testów psychologicznych.

W MCTiPZ diagnoza psychologiczna jest bezpłatna i nie wymaga skierowania lekarskiego.

Projekt finansowany ze środków Miasta Łódź w ramach zadania z zakresu zdrowia publicznego pn. "Miejskie Centra Medyczne zapraszają pacjentów na konsultacje specjalistyczne i inne działania prozdrowotne i profilaktyczne".

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

tel. 42 630 11 02

Przemoc domowa

tel. 800 112 800

Telefon Zaufania

tel. 19 288

Niciarniana 41
92-320 Łódź

mczp@mczp-lodz.pl www.chylinskilodz.pl

REJESTRACJA - INFORMACJA - ul. Niciarniana 41

tel. 42 676 16 61

REJESTRACJA - INFORMACJA - ul. Kilińskiego 232

tel. 42 684 08 13

SEKRETARIAT DYREKCJI

tel. 42 676 17 34

fax. 42 676 18 88