Zobacz w czym możemy Ci pomóc

więcej

Pracownicy Centrum

Personel Centrum obejmuje pracowników działalności podstawowej, działalności administracyjnej oraz związanej z obsługą Centrum.

 1. Pracownicy działalności podstawowej:
  • Lekarze - specjaliści w różnych dziedzinach medycyny,
  • Terapeuci - specjaliści terapii uzależnień, w tym psychologowie oraz instruktorzy terapii uzależnień
  • Średni personel medyczny - pielęgniarki i ratownicy medyczni, technik medyczny-laborant, statystycy medyczni
  • Personel pomocniczy - sanitariusze, rejestratorki medyczne i salowe.
 2. Personel działalności administracyjnej:
  • stanowiska Dyrektora Centrum oraz Jego Zastępca, stanowiska Kierowników Zakładów i Poradni, także stanowiska ds. kadrowych, księgowych, rozliczania świadczeń zdrowotnych, prawnych, organizacyjnych, zamówień publicznych, informatycznych, BHP, administracyjno-gospodarczych i prowadzenia Sekretariatu Centrum.
 3. Personel związany z obsługą to pracownicy techniczni, wykonujący na rzecz Centrum prace konserwacyjne, zadania dozoru oraz porządkowe.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

tel. 42 630 11 02

Przemoc domowa

tel. 800 112 800

Telefon Zaufania

tel. 19 288

Niciarniana 41
92-320 Łódź

mczp@mczp-lodz.pl www.chylinskilodz.pl

REJESTRACJA - INFORMACJA - ul. Niciarniana 41

tel. 42 676 16 61

tel. 42 684 08 13

SEKRETARIAT DYREKCJI

tel. 42 676 17 34

fax. 42 676 18 88