Zobacz w czym możemy Ci pomóc

więcej

Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. Bł. R.Chylińskiego jest Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej.

Organem założycielskim Ośrodka jest Miasto Łódź. Siedziba Centrum mieści się w Łodzi przy ul. Niciarnianej 41


PODSTAWA PRAWNA

Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. Bł. R.Chylińskiego działa w oparciu i na podstawie:

  1. UCHWAŁY NR XIX/425/15  RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI Z DNIA 28.10.2015 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi
  2. USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 112 z dnia 1 czerwca 2011 r.)

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

tel. 42 630 11 02

Przemoc domowa

tel. 800 112 800

Telefon Zaufania

tel. 19 288

Niciarniana 41
92-320 Łódź

mczp@mczp-lodz.pl www.chylinskilodz.pl

REJESTRACJA - INFORMACJA - ul. Niciarniana 41

tel. 42 676 16 61

tel. 42 684 08 13

SEKRETARIAT DYREKCJI

tel. 42 676 17 34

fax. 42 676 18 88