Zobacz w czym możemy Ci pomóc

więcej

Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi ul. Niciarniana 41 informuje, że w wyniku przeprowadzonego postepowania na wynajem samochodu specjalistycznego służącego do przewozu pacjentów w stanie intoksykacji wybraliśmy ofertę SANITAR-CAR Katarzyna Maciejczyk. Wartość oferty – 28 680,00 zł netto/brutto.
Pozostałe oferty:
1. Kolumna Specjalistycznego Transportu Medycznego Agata Chudzik – 36 000,00 zł netto/brutto
2. NZOZ RedMedic Ratownictwo i transport Medyczne Stanisław Pokój – 29 988,00 zł netto/brutto
3. Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi – 35 405,00 zł netto , 43 548,15 zł brutto.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

tel. 42 630 11 02

Przemoc domowa

tel. 800 112 800

Telefon Zaufania

tel. 19 288

Niciarniana 41
92-320 Łódź

mczp@mczp-lodz.pl www.chylinskilodz.pl

REJESTRACJA - INFORMACJA - ul. Niciarniana 41

tel. 42 676 16 61

tel. 42 684 08 13

SEKRETARIAT DYREKCJI

tel. 42 676 17 34

fax. 42 676 18 88