Zobacz w czym możemy Ci pomóc

więcej

MCTiPZ informuje o planie zamówień publicznych na 2020 r

                                                                                                                                             Łódź, 21 stycznia 2020 r.

                                               Plan zamówień publicznych MCTiPZ na 2020 rok

Lp. Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia Tryb zamówienia Orientacyjna wartość zamówienia brutto Przewidywany termin wszczęcia postępowania (kwartalnie lub miesięcznie)
1. Kontynuacja budowy części budynku przeznaczonej dla osób w stanie intoksykacji w ramach rozbudowy i przebudowy części hostelu pozostałej po rozbiórce w ramach adaptacji i remontu hostelu przy ul. Przybyszewskiego 253 na potrzeby Miejskiego Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej w Łodzi oraz budowa Noclegowni w ramach projektu finansowanego ze środków UE pn. „PORT - Pomoc Opieka Ratunek Terapia - budowa noclegowni w Łodzi Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 2 800 000,00 I kwartał 2020
2. Zakup wyposażenia w ramach realizacji projektu PORT - Pomoc Opieka Ratunek Terapia - budowa noclegowni w Łodzi Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 300 000,00 III kwartał 2020
3. Budowa parkingów, drogi wewnętrznej, nasadzenia w ramach realizacji projektu PORT - Pomoc Opieka Ratunek Terapia - budowa noclegowni w Łodzi Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 395 282,11 III kwartał
4. Zakup kontenerów biurowych dla MCTiPZ Dostawa Przetarg nieograniczony 400 000,00 III kwartał
5. Dostarczenie posiłków dla pacjentów MCTiPZ Dostawa Przetarg nieograniczony 370000,00 IV kwartał 2020

sporządził : Andrzej Korasiewicz                                                                        ZATWIERDZIŁ:

                                                                                                                           DYREKTOR MCTiPZ

                                                                                                                           Dr n. med. Krzysztof Kumański

                                                                                                                            

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

tel. 42 630 11 02

Przemoc domowa

tel. 800 112 800

Telefon Zaufania

tel. 19 288

Niciarniana 41
92-320 Łódź

mczp@mczp-lodz.pl www.chylinskilodz.pl

REJESTRACJA - INFORMACJA - ul. Niciarniana 41

tel. 42 676 16 61

tel. 42 684 08 13

SEKRETARIAT DYREKCJI

tel. 42 676 17 34

fax. 42 676 18 88