Zobacz w czym możemy Ci pomóc

więcej
Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi informuje, że w wyniku przeprowadzonego postepowania  na Dostawę leków dla Działu Farmacji Miejskiego Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi wybraliśmy ofertę  firmy ASCLEPIOS S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Hubskiej 44. 
Wykaz ofert:
1. ASCLEPIOS S.A. -  59 142,90 zł netto / 63 876,23 zł brutto
 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

tel. 42 630 11 02

Przemoc domowa

tel. 800 112 800

Telefon Zaufania

tel. 19 288

Niciarniana 41
92-320 Łódź

mczp@mczp-lodz.pl www.chylinskilodz.pl

REJESTRACJA - INFORMACJA - ul. Niciarniana 41

tel. 42 676 16 61

tel. 42 684 08 13

SEKRETARIAT DYREKCJI

tel. 42 676 17 34

fax. 42 676 18 88