Zobacz w czym możemy Ci pomóc

więcej
Dotyczy postępowania ZP/06/2020 o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „PORT - Pomoc Opieka Ratunek Terapia - budowa noclegowni w Łodzi”...
 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

tel. 42 630 11 02

Przemoc domowa

tel. 800 112 800

Telefon Zaufania

tel. 19 288

Niciarniana 41
92-320 Łódź

mczp@mczp-lodz.pl www.chylinskilodz.pl

REJESTRACJA - INFORMACJA - ul. Niciarniana 41

tel. 42 676 16 61

tel. 42 684 08 13

SEKRETARIAT DYREKCJI

tel. 42 676 17 34

fax. 42 676 18 88