Zobacz w czym możemy Ci pomóc

więcej
Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi ul. Niciarniana 41 informuje, że w wyniku przeprowadzonego  zapytania ofertowego na „Wykonanie usługi transportu sanitarnego dla pacjentów MCTiPZ” wpłynęły następujące oferty:
1. Q-MED  Sp. z o.o. Spółka Jawna  - 54 375,00 zł
2. MEDAX TRANS s.c.  – 99 100,00 zł
3. LUXURY MEDICAL CARE  - 55 500,00 zł
Wybraliśmy ofertę Q-MED  Sp. z o.o. Spółka Jawna.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

tel. 42 630 11 02

Przemoc domowa

tel. 800 112 800

Telefon Zaufania

tel. 19 288

Niciarniana 41
92-320 Łódź

mczp@mczp-lodz.pl www.chylinskilodz.pl

REJESTRACJA - INFORMACJA - ul. Niciarniana 41

tel. 42 676 16 61

tel. 42 684 08 13

SEKRETARIAT DYREKCJI

tel. 42 676 17 34

fax. 42 676 18 88