Zobacz w czym możemy Ci pomóc

więcej
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu zamówienia poniżej 30 tys. Euro – wykonanie badan laboratoryjnych Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi ul. Niciarniana 41 informuje, że w wyniku przeprowadzonego  zapytania ofertowego na „Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań laboratoryjnych dla MCTiPZ” wpłynęły następujące oferty:
 
1. ALAB laboratoria Sp. z o.o.  -  97 800,00 zł netto/brutto
2. Centrum Diagnostyki Laboratoryjnej – 127 314,00 zł netto/brutto
 
Wybraliśmy ofertę  ALAB laboratoria Sp. z o.o.  

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

tel. 42 630 11 02

Przemoc domowa

tel. 800 112 800

Telefon Zaufania

tel. 19 288

Niciarniana 41
92-320 Łódź

mczp@mczp-lodz.pl www.chylinskilodz.pl

REJESTRACJA - INFORMACJA - ul. Niciarniana 41

tel. 42 676 16 61

tel. 42 684 08 13

SEKRETARIAT DYREKCJI

tel. 42 676 17 34

fax. 42 676 18 88