Zobacz w czym możemy Ci pomóc

więcej

Ogłoszenie o wyniku postępowania ZP/02/2022 - Usługi - Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie zamówienia na usługi społeczne (art. 359 pkt 2) według przepisów właściwych dla zamówień klasycznych w trybie podstawowym bez negocjacji - zgodnie z art. 275 pkt 1  ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710  ze zm.) pn.: "Usługi w zakresie dostarczania posiłków dla pacjentów MCTiPZ"

Więcej informacji >>> https://www.nbip.pl/mopitu/?n_id=361&id=34

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

tel. 42 630 11 02

Przemoc domowa

tel. 800 112 800

Telefon Zaufania

tel. 19 288

Niciarniana 41
92-320 Łódź

mczp@mczp-lodz.pl www.chylinskilodz.pl

REJESTRACJA - INFORMACJA - ul. Niciarniana 41

tel. 42 676 16 61

tel. 42 684 08 13

SEKRETARIAT DYREKCJI

tel. 42 676 17 34

fax. 42 676 18 88