Zobacz w czym możemy Ci pomóc

więcej

Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej w Łodzi informuje, że zamówienie w przedmiotowym postępowaniu zostało udzielone firmie:

ARKANET Wojciech Oleś, Stanisław Zygor Spółka Jawna, ul. Porcelanowa 19, 40-246 Katowice.

Cena oferty - 134 992,50 zł brutto.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

tel. 42 630 11 02

Przemoc domowa

tel. 800 112 800

Telefon Zaufania

tel. 19 288

Niciarniana 41
92-320 Łódź

mczp@mczp-lodz.pl www.chylinskilodz.pl

REJESTRACJA - INFORMACJA - ul. Niciarniana 41

tel. 42 676 16 61

tel. 42 684 08 13

SEKRETARIAT DYREKCJI

tel. 42 676 17 34

fax. 42 676 18 88