Zobacz w czym możemy Ci pomóc

więcej
Dyrektor Miejskiego Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi ul. Niciarniana 41, na podstawie Zarządzenia Nr 2167/2023 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 28.09.2023 r. w dniu 02.10.2023 r., ogłasza Konkurs Ofert na wykonanie badań sprawozdań finansowych SP ZOZ MCTiPZ za lata 2023 i 2024.
 
 
 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

tel. 42 630 11 02

Przemoc domowa

tel. 800 112 800

Telefon Zaufania

tel. 19 288

Niciarniana 41
92-320 Łódź

mczp@mczp-lodz.pl www.chylinskilodz.pl

REJESTRACJA - INFORMACJA - ul. Niciarniana 41

tel. 42 676 16 61

tel. 42 684 08 13

SEKRETARIAT DYREKCJI

tel. 42 676 17 34

fax. 42 676 18 88