Zobacz w czym możemy Ci pomóc

więcej

Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. Bł. Rafała Chylińskiego informuje, że w wyniku przeprowadzonego rozpoznania cenowego na udzielanie świadczeń zdrowotnych  w zakresie wykonywania badań laboratoryjnych do dnia 22.01.2017 r. do godz. 13.00 wpłynęły 3 oferty:

Lp. Nazwa oferenta Adres oferenta Cena
1 Centrum Diagnostyki
 Laboratoryjnej
Maryla Drynkowska  - 
Panasiuk

90-244 Łódź

ul. Jaracza 85

76 294,50 zł
2 ALAB laboratoria Sp. z o.o.

00 - 739   Warszawa

ul. Stępińska 22/30

72 288,00 zł
3  ARIES MED. Sp. z o.o.

91-027 Łódź

ul. Limanowskiego 194/196

51 360,00 zł

 

Jako najkorzystniejszą cenową wybrano ofertę firmy ARIES MED. Sp. z o.o., 91-027 Łódź, ul. Limanowskiego 194/196.

 

 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

tel. 42 630 11 02

Przemoc domowa

tel. 800 112 800

Telefon Zaufania

tel. 19 288

Niciarniana 41
92-320 Łódź

mczp@mczp-lodz.pl www.chylinskilodz.pl

REJESTRACJA - INFORMACJA - ul. Niciarniana 41

tel. 42 676 16 61

tel. 42 684 08 13

SEKRETARIAT DYREKCJI

tel. 42 676 17 34

fax. 42 676 18 88