Zobacz w czym możemy Ci pomóc

więcej

Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi informuje , że w wyniku przeprowadzonego postępowania na „Wykonanie usługi transportu sanitarnego dla pacjentów MCTiPZ” wpłynęły następujące oferty:
1. „SACHMET” s.c. R. i Z. Michalscy na kwotę 88 035,00 zł netto/brutto.
2. MEDAX TRANS s.c. Mariusz Dudkiewicz, Rafał Skowron na kwotę 112 793,50 zł netto/brutto
Jako najkorzystniejszą cenowo wybrano ofertę firmy „SACHMET”s.c. R. i Z. Michalscy

 

 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

tel. 42 630 11 02

Przemoc domowa

tel. 800 112 800

Telefon Zaufania

tel. 19 288

Niciarniana 41
92-320 Łódź

mczp@mczp-lodz.pl www.chylinskilodz.pl

REJESTRACJA - INFORMACJA - ul. Niciarniana 41

tel. 42 676 16 61

tel. 42 684 08 13

SEKRETARIAT DYREKCJI

tel. 42 676 17 34

fax. 42 676 18 88