Zobacz w czym możemy Ci pomóc

więcej

Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi zaprasza do złożenia ofert na transport sanitarny. Oferty należy składać w formie pisemnej do 30.10.2018 r. do godz. 14.00. Ofertę należy spakować w kopertę zaadresowaną na Zamawiającego i opatrzyć napisem: „Wykonanie usługi transportu sanitarnego dla pacjentów MCTiPZ znak 9 /2018”

Formularz ofertowy - http://nbip.pl/mopitu/i/?i=40695
Zał. 1 do formularza - http://nbip.pl/mopitu/i/?i=40696
Zał. 2 do formularza - http://nbip.pl/mopitu/i/?i=40697
Umowa - http://nbip.pl/mopitu/i/?i=40698

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

tel. 42 630 11 02

Przemoc domowa

tel. 800 112 800

Telefon Zaufania

tel. 19 288

Niciarniana 41
92-320 Łódź

mczp@mczp-lodz.pl www.chylinskilodz.pl

REJESTRACJA - INFORMACJA - ul. Niciarniana 41

tel. 42 676 16 61

tel. 42 684 08 13

SEKRETARIAT DYREKCJI

tel. 42 676 17 34

fax. 42 676 18 88