Zobacz w czym możemy Ci pomóc

więcej

                                                                                   Łódź, 15 stycznia 2019 r.

                                                 Plan zamówień publicznych MCTiPZ na 2019 rok

Lp. Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia Tryb zamówienia Orientacyjna wartość zamówienia brutto Przewidywany termin wszczęcia postępowania (kwartalnie lub miesięcznie)
1. Dostawa leków, środków opatrunkowych i sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Działu Farmacji Miejskiego Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej w Łodzi Dostawa Przetarg nieograniczony 125 000,00 I kwartał 2019
2. Realizacja projektu PORT - Pomoc Opieka Ratunek Terapia - budowa noclegowni w Łodzi Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 6 800 000,00 II kwartał 2019
3. Dostarczenie posiłków dla pacjentów MCTiPZ Dostawa Przetarg nieograniczony 370 000,00 IV kwartał 2019

sporządził: Andrzej Korasiewicz                                                                    ZATWIERDZIŁ:

                                                                                                                DYREKTOR MCTiPZ

                                                                                              Dr n. med. Krzysztof Kumański                                                                                                    

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

tel. 42 630 11 02

Przemoc domowa

tel. 800 112 800

Telefon Zaufania

tel. 19 288

Niciarniana 41
92-320 Łódź

mczp@mczp-lodz.pl www.chylinskilodz.pl

REJESTRACJA - INFORMACJA - ul. Niciarniana 41

tel. 42 676 16 61

REJESTRACJA - INFORMACJA - ul. Kilińskiego 232

tel. 42 684 08 13

SEKRETARIAT DYREKCJI

tel. 42 676 17 34

fax. 42 676 18 88