Zobacz w czym możemy Ci pomóc

więcej

Przetargi

Dotyczy zamówienia ZP/05/2017 "USŁUGI CAŁODOBOWEGO DOSTARCZANIA POSIŁKÓW DLA PACJENTÓW MCTiPZ”. Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. Rafała Chylińskiego informuje, że do dnia 21.12.2017 r. do godz. 11.30 wpłynęły dwie  oferty. Otwarcie ofert nastąpiło 21.12.2017 r. o godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Niciarnianej 41 w Łodz. Więcej na stronie BIP: https://www.nbip.pl/mopitu/?n_id=156&id=85

Dotyczy otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „USŁUGI CAŁODOBOWEGO DOSTARCZANIA POSIŁKÓW DLA PACJENTÓW MCTiPZ”. Więcej na stronie BIP: https://www.nbip.pl/mopitu/?n_id=155&id=34

 Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. Bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia pn.: „USŁUGI CAŁODOBOWEGO DOSTARCZANIA POSIŁKÓW DLA PACJENTÓW MCTiPZ”. Więcej informacji na stronie BIP: https://www.nbip.pl/mopitu/?n_id=152&id=84

 

 

 

 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

tel. 42 630 11 02

Przemoc domowa

tel. 800 112 800

Telefon Zaufania

tel. 19 288

Niciarniana 41
92-320 Łódź

mczp@mczp-lodz.pl www.chylinskilodz.pl

REJESTRACJA - INFORMACJA - ul. Niciarniana 41

tel. 42 676 16 61

tel. 42 684 08 13

SEKRETARIAT DYREKCJI

tel. 42 676 17 34

fax. 42 676 18 88