Zobacz w czym możemy Ci pomóc

więcej

PROGRAM KOREKCYJNO – EDUKACYJNY DLA SPRAWCÓW PRZEMOCY DOMOWEJ

Adresatami Programu są osoby dorosłe stosujące przemoc w rodzinie zgłaszające się samodzielnie oraz kierowane do udziału w Programie przez Sąd w związku ze skazaniem ich za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, kierowane przez inne instytucje w związku z prowadzeniem wobec nich procedury Niebieskiej Karty.

Głównym celem uczestnictwa w Programie jest wzięcie odpowiedzialności przez sprawców przemocy za swoje zachowanie i zaprzestanie stosowania przemocy poprzez:

- nabycie wiedzy o tym, czym jest przemoc
- rozpoznanie własnych zachowań przemocowych
- opracowanie strategii zapobiegającej zachowaniu przemocowemu
- nauczenie się kontrolowania swoich zachowań agresywnych
- zmiana myślenia i przekonań tak, aby sprzyjały rozwojowi zachowań partnerskich
- nabycie umiejętności rozwiązywania konfliktów bez agresji
- nabycie umiejętności konstruktywnego wyrażania uczuć

Program obejmuje osiemnaście 3-godzinnych zajęć grupowych oraz spotkania indywidualne. Warunkiem jego ukończenia jest aktywne uczestnictwo we wszystkich zajęciach.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

tel. 42 630 11 02

Przemoc domowa

tel. 800 112 800

Telefon Zaufania

tel. 19 288

Niciarniana 41
92-320 Łódź

mczp@mczp-lodz.pl www.chylinskilodz.pl

REJESTRACJA - INFORMACJA - ul. Niciarniana 41

tel. 42 676 16 61

tel. 42 684 08 13

SEKRETARIAT DYREKCJI

tel. 42 676 17 34

fax. 42 676 18 88