Zobacz w czym możemy Ci pomóc

więcej

Przetargi

Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi zaprasza do złożenia oferty cenowej na: Dostawę środków opatrunkowych i sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Miejskiego Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi. Oferty należy składać do dnia 20.03.2019 r. do godz. 14.00 w kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzyć napisem: „Dostawa środków opatrunkowych i sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla MCTiPZ znak 4/2019” w sekretariacie III piętro ul. Niciarniana 41, 92-320 Łódź lub drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Szczegółowe informacje na temat zamówienia można uzyskać u p. Wojciecha Andrzejewskiego pod nr tel. 694 411 962 lub drogą elektroniczną pisząc na w/w adres.

Formularz: >>> http://nbip.pl/mopitu/i/?i=43482
Projekt umowy: >>> http://nbip.pl/mopitu/i/?i=43483
Załącznik nr 1: >>> http://nbip.pl/mopitu/i/?i=43484

Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi ul. Niciarniana 41 informuje, że zapytanie ofertowe znak 3/2019 „ Dostawa środków opatrunkowych i sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla MCTiPZ”  zgodnie z pkt IV ust. 3 Formularza Ofertowego zostaje unieważnione.

Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi informuje, że w związku z ogłoszeniem w dniu 23.01.2019 r. postępowania na „Opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego oraz wykonawczego wraz z częścią kosztorysową (kosztorysy inwestorskie wraz z przedmiarami robót), specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę dla: „Rozbudowy, przebudowy, nadbudowy i remontu części hostelu pozostałej po rozbiórce oraz zmiana sposobu użytkowania na budynek Zakładu Opieki Zdrowotnej, przeznaczony dla osób w stanie intoksykacji oraz z częścią przeznaczoną na noclegownię, wraz z urządzeniami budowlanymi i układem komunikacji wewnętrznej z miejscami postojowymi na nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Przybyszewskiego 253. Pod nazwą projektu: „PORT – Pomoc Opieka Ratunek Terapia” do dnia 29.01.2019 r. wpłynęło 9 ofert.

1. Ekoprojects, ul. Parkowa 25, 51-616 Wrocław 79 840,00zł/ 98 203,20zł - pkt. 106,56
2. Vostok Desing, Wojciech Gawinowski, ul. Syrokomii&/2, 30-102 Kraków 66 666,67zł/72 000 zł - pkt. 141,71
3. Instal-Tech Marcin Marzec, Ul. Nowohucka 92a/15, 30-728 Kraków 113 000,00 zł/138 990,00 zł - pkt. 108,23
4. Pracownia Projektowa Piotr G. Kluska, 90-368 Łódź, ul Piotrkowska 182/545 51 500 zł/ 51 500 zł - pkt. 194,14
5. Architektura Plus Design Studio Michał Marczak ul. Szklana 38-500 Sanok 98 000,00 zł/120 540,00 zł - pkt. 98,67
6. SIERGIEJ Studio Architektury Grzegorz Siergiej, 50-559 Wrocław ul. Puszczykowska 11/1 110 000,00zł/ 135 300,00 zł - pkt. 80,09
7. Biuro Projektów UNI-FORM SP. z o.o Sp.k. ul. Łagiewnicka 54/56 bud. C III piętro, 91-463 Łódź 84 000,00 zł/103 320,00 zł - pkt. 101,78
8. Plan 3D Adrian Bogutczak , 90-731 Łódź, ul. Wólczańska 19 83 900,00 zł/103 197,00 zł - pkt. 101,89
9. Apa Sałasińscy-autorska pracownia architektury s c. ul. Radwańska 4a lok. 3, 90-453 Łódź 128 500,00zł/ 158 055,00 zł - pkt. 70

Jako najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę nr 4 - Pracownia Projektowa Piotr G. Kluska, 90-368 Łódź, ul Piotrkowska 182/545

Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi zaprasza do złożenia oferty cenowej na: Dostawę środków opatrunkowych i sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Miejskiego Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi. Oferty należy składać do dnia 08.03.2019 r. do godz. 1400 w kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzyć napisem: „Dostawa środków opatrunkowych i sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla MCTiPZ znak 3/2019” w sekretariacie III piętro ul. Niciarniana 41, 92-320 Łódź lub drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Szczegółowe informacje na temat zamówienia można uzyskać u p. Wojciecha Andrzejewskiego pod nr tel. 694 411 962 lub drogą elektroniczną pisząc na w/w adres.

Formularz ofertowy >>> http://nbip.pl/mopitu/i/?i=43263
Załącznik nr 1 >>> http://nbip.pl/mopitu/i/?i=43264
Umowa >>> http://nbip.pl/mopitu/i/?i=43265

                                                                                   Łódź, 15 stycznia 2019 r.

                                                 Plan zamówień publicznych MCTiPZ na 2019 rok

Lp. Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia Tryb zamówienia Orientacyjna wartość zamówienia brutto Przewidywany termin wszczęcia postępowania (kwartalnie lub miesięcznie)
1. Dostawa leków, środków opatrunkowych i sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Działu Farmacji Miejskiego Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej w Łodzi Dostawa Przetarg nieograniczony 125 000,00 I kwartał 2019
2. Realizacja projektu PORT - Pomoc Opieka Ratunek Terapia - budowa noclegowni w Łodzi Roboty budowlane Przetarg nieograniczony 6 800 000,00 II kwartał 2019
3. Dostarczenie posiłków dla pacjentów MCTiPZ Dostawa Przetarg nieograniczony 370 000,00 IV kwartał 2019

sporządził: Andrzej Korasiewicz                                                                    ZATWIERDZIŁ:

                                                                                                                DYREKTOR MCTiPZ

                                                                                              Dr n. med. Krzysztof Kumański                                                                                                    

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

tel. 42 630 11 02

Przemoc domowa

tel. 800 112 800

Telefon Zaufania

tel. 19 288

Niciarniana 41
92-320 Łódź

mczp@mczp-lodz.pl www.chylinskilodz.pl

REJESTRACJA - INFORMACJA - ul. Niciarniana 41

tel. 42 676 16 61

tel. 42 684 08 13

SEKRETARIAT DYREKCJI

tel. 42 676 17 34

fax. 42 676 18 88