Zobacz w czym możemy Ci pomóc

więcej

Przetargi

Działając na podstawie art. 253 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) oraz rozdziału XVII ust. 1 pkt 1 i ust. 2 Specyfikacji Warunków Zamówienia informuję o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn." Zakup wyposażenia hostelu w ramach projektu "MOST - Mieszkanie, Opieka Samodzielność, Terapia - budowa hostelu dla osób wykluczonych"

Więcej informacji >>> https://www.nbip.pl/mopitu/?n_id=395

Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone według przepisów właściwych dla zamówień klasycznych o wartości mniejszej niż progi unijne, w trybie podstawowym bez negocjacji - zgodnie z art. 275 pkt 1  ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
(t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605  ze zm.) pn.: Zakup wyposażenia hostelu w ramach projektu "MOST - Mieszkanie, Opieka, Samodzielność, Terapia - budowa hostelu dla osób wykluczonych"

Więcej informacji >>> https://www.nbip.pl/mopitu/?n_id=394

Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej w Łodzi informuje o unieważnieniu w części (pakiet 2) postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Zakup wyposażenia hostelu w ramach projektu "MOST - Mieszkanie, Opieka, Samodzielność, Terapia - budowa hostelu dla osób wykluczonych".

Więcej informacji >>> https://www.nbip.pl/mopitu/?n_id=391&id=63

Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej w Łodzi informuje o unieważnieniu w części (pakiet 4) postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Zakup wyposażenia hostelu w ramach projektu "MOST - Mieszkanie, Opieka, Samodzielność, Terapia - budowa hostelu dla osób wykluczonych".

Więcej informacji >>> https://www.nbip.pl/mopitu/?n_id=392&id=63

Zamawiający MIEJSKIE CENTRUM TERAPII I PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ IM. BŁ. RAFAŁA CHYLIŃSKIEGO W ŁODZI dokonał otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym pod nazwą:
Zakup wyposażenia hostelu w ramach projektu "MOST - Mieszkanie, Opieka, Samodzielność, Terapia - budowa hostelu dla osób wykluczonych"

Więcej informacji >>> https://www.nbip.pl/mopitu/?n_id=390

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

tel. 42 630 11 02

Przemoc domowa

tel. 800 112 800

Telefon Zaufania

tel. 19 288

Niciarniana 41
92-320 Łódź

mczp@mczp-lodz.pl www.chylinskilodz.pl

REJESTRACJA - INFORMACJA - ul. Niciarniana 41

tel. 42 676 16 61

tel. 42 684 08 13

SEKRETARIAT DYREKCJI

tel. 42 676 17 34

fax. 42 676 18 88