Zobacz w czym możemy Ci pomóc

więcej

Przetargi

Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi, ul. Niciarniana 41, 92-320 Łódź, występując jako Zamawiający w niniejszym postępowaniu znak: ZP/01/2023, na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) informuje, o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Więcej informacji >>> https://www.nbip.pl/mopitu/?n_id=369&id=34

W dniu 22.05.2023 r. wpłynęły pytania do treści SWZ dotyczące postępowania p.n.: "DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEJ I ZAREJESTROWANEJ KARETKI TRANSPORTOWEJ TYPU A LUB B WRAZ Z WYPOSAŻENIEM".

Więcej informacji >>> https://www.nbip.pl/mopitu/?n_id=367&id=34

MCTiPZ informuje o aktualizacji Planiu postępowań o udzielenie zamówień na 2023 r.

Więcej informacji >>> https://www.nbip.pl/mopitu/?n_id=365&id=34

Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone według przepisów właściwych dla zamówień klasycznych o wartości mniejszej niż progi unijne, w trybie podstawowym bez negocjacji-zgodnie z art. 275 pkt 1  ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710  ze zm.) pn.: "Dostawa fabrycznie nowej i zarejestrowanej karetki transportowej typu A lub B wraz z wyposażeniem"

Więcej informacji >>> https://www.nbip.pl/mopitu/?n_id=366

Łódź, dn. 14 marca 2023 r.

Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi zaprasza do złożenia oferty cenowej na :

Dostawę środków dezynfekcyjnych, opatrunkowych i sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Miejskiego Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi.

 

Więcej informacji >>> https://www.nbip.pl/mopitu/?n_id=364

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

tel. 42 630 11 02

Przemoc domowa

tel. 800 112 800

Telefon Zaufania

tel. 19 288

Niciarniana 41
92-320 Łódź

mczp@mczp-lodz.pl www.chylinskilodz.pl

REJESTRACJA - INFORMACJA - ul. Niciarniana 41

tel. 42 676 16 61

tel. 42 684 08 13

SEKRETARIAT DYREKCJI

tel. 42 676 17 34

fax. 42 676 18 88