Zobacz w czym możemy Ci pomóc

więcej

Przetargi

Dotyczy postępowania ZP/09/2020 "Dostawa urządzeń medycznych i mebli medycznych do MCTiPZ w ramach projektu finansowanego ze środków UE pn. "PORT - Pomoc Opieka Ratunek Terapia - budowa noclegowni w Łodzi".

Więcej informacji >>> https://www.nbip.pl/mopitu/?n_id=297&id=34

 
Dotyczy przetargu ZP/09/2020 pn. "Dostawa urządzeń medycznych i mebli medycznych do MCTiPZ w ramach projektu finansowanego ze środków UE pn. "PORT - Pomoc Opieka Ratunek Terapia - budowa noclegowni w Łodzi".
 

W dniu 29.12.2020 r. wpłynęło pytanie nr 1 do przetargu ZP/09/2020 pn. "Dostawa urządzeń medycznych i mebli medycznych do MCTiPZ w ramach projektu finansowanego ze środków UE pn. "PORT - Pomoc Opieka Ratunek Terapia - budowa noclegowni w Łodzi""

Więcej informacji >>>> https://www.nbip.pl/mopitu/?n_id=294&id=34

MCTiPZ informuje o planie zamówień publicznych na 2021 r.

Załącznik >>> http://chylinskilodz.pl/images/pdf/plan_zamowien_2021.pdf

 

 

Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. Bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia pn.„Dostawa urządzeń medycznych i mebli medycznych do MCTiPZ w ramach projektu finansowanego ze środków UE pn. „PORT - Pomoc Opieka Ratunek Terapia - budowa noclegowni w Łodzi”

Więcej informacji >>> https://www.nbip.pl/mopitu/?n_id=293&id=34

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

tel. 42 630 11 02

Przemoc domowa

tel. 800 112 800

Telefon Zaufania

tel. 19 288

Niciarniana 41
92-320 Łódź

mczp@mczp-lodz.pl www.chylinskilodz.pl

REJESTRACJA - INFORMACJA - ul. Niciarniana 41

tel. 42 676 16 61

tel. 42 684 08 13

SEKRETARIAT DYREKCJI

tel. 42 676 17 34

fax. 42 676 18 88