Zobacz w czym możemy Ci pomóc

więcej

Przetargi

Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. Bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi ogłasza przetarg nieograniczony dla zamówienia pn.„Dostawa urządzeń medycznych i mebli medycznych do MCTiPZ w ramach projektu finansowanego ze środków UE pn. „PORT - Pomoc Opieka Ratunek Terapia - budowa noclegowni w Łodzi”

Więcej informacji >>> https://www.nbip.pl/mopitu/?n_id=293&id=34

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego ZP/08/2020 pn. "Dostawa urządzeń medycznych i mebli medycznych do MCTiPZ w ramach projektu finansowanego ze środków UE pn. "PORT - Pomoc Opieka Ratunek Terapia - budowa noclegowni w Łodzi".

Więcej informacji >>> https://www.nbip.pl/mopitu/?n_id=291&id=34

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu zamówienia poniżej 30 tys. Euro – wykonanie badan laboratoryjnych Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi ul. Niciarniana 41 informuje, że w wyniku przeprowadzonego  zapytania ofertowego na „Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań laboratoryjnych dla MCTiPZ” wpłynęły następujące oferty:
 
1. ALAB laboratoria Sp. z o.o.  -  97 800,00 zł netto/brutto
2. Centrum Diagnostyki Laboratoryjnej – 127 314,00 zł netto/brutto
 
Wybraliśmy ofertę  ALAB laboratoria Sp. z o.o.  

Dotyczy postępowania ZP/07/2020 o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „USŁUGI CAŁODOBOWEGO DOSTARCZANIA POSIŁKÓW DLA PACJENTÓW MCTiPZ”

Więcej informacji >>> https://www.nbip.pl/mopitu/?n_id=290&id=34

Dotyczy przetargu ZP/08/2020 pn. "Dostawa urządzeń medycznych i mebli medycznych do MCTiPZ w ramach projektu finansowanego ze środków UE pn. "PORT - Pomoc Opieka Ratunek Terapia - budowa noclegowni w Łodzi""

Więcej informacji >>> https://www.nbip.pl/mopitu/?n_id=288&id=34

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

tel. 42 630 11 02

Przemoc domowa

tel. 800 112 800

Telefon Zaufania

tel. 19 288

Niciarniana 41
92-320 Łódź

mczp@mczp-lodz.pl www.chylinskilodz.pl

REJESTRACJA - INFORMACJA - ul. Niciarniana 41

tel. 42 676 16 61

tel. 42 684 08 13

SEKRETARIAT DYREKCJI

tel. 42 676 17 34

fax. 42 676 18 88